Ledstilling

Ledstilling
Leddenes placering eller rækkefølge i
en sætning og de enkelte deles placering
i et sætningsled.
Syn. ordstilling. Se også Feltanalyse,
Analytisk ledstilling, Syntetisk ledstil-
ling og Inversion.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ledstilling — led|stil|ling sb., en, er, erne, i sms. ledstillings , fx ledstillingsregel …   Dansk ordbog

  • Analytisk ledstilling — Placering af underordnede led (objekter og adverbialer) efter det overordnede led (verbal). Findes især på nordiske sprog og engelsk samt ved placering af adjektiver på romanske sprog. Se også Syntetisk ledstilling. Ex: vi SPISER maden nu, da vi… …   Danske encyklopædi

  • Ordstilling — Ledstilling. Se også Inversion …   Danske encyklopædi

  • Syntaks, — syntax Sætningslære. Læren om ordenes opbyg ning (sammensætning til syntagmer og sætninger), og deres placering i sæt ningen (ledstilling). Syn. sætningsopbygning, ordføjningslære …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”